SPORT I REKREACJA 

  • Wprowadzimy program wsparcia klubów sportowych na terenie gminy oraz istniejących sekcji sportowych,
  • Będziemy pomagać, jako gmina przy pozyskiwaniu sponsorów dla klubów sportowych,
  • Zorganizujemy cykliczne turnieje sportowe dla gminnych szkół podstawowych i gimnazjalnych,
  • Udostępnimy nieodpłatnie obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji Dyrektorom szkół na potrzeby organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych,
  • Będziemy kontynuowali modernizację istniejących obiektów sportowych,
  • Stworzymy nowe place zabaw, jako miejsca przyjazne dla dzieci i rodziców.