SAMORZĄDNOŚĆ

  • Postawimy na demokratyczną edukację obywatelską zwłaszcza wśród młodzieży przy współpracy z Radami Sołeckimi oraz Komitetami Osiedlowymi,
  • Zapewnimy skuteczną promocję gminy oraz powiatu,
  • Zwiększymy kwoty funduszy sołeckich oraz utworzymy fundusze rad osiedli, jako element budżetu obywatelskiego,
  • Wprowadzimy pełny dostęp do informacji publicznych i pracy rady miejskiej np.: relacje internetowe posiedzeń rady miejskiej, szczegółowa informacja o posiedzeniach rady i poszczególnych komisji rady, informacja o podjętych uchwałach przez radę oraz opiniach poszczególnych komisji i wiele, wiele innych informacji, o których mieszkańcy winni wiedzieć,
  • Stworzymy stymulujące warunki do działania i rozwoju organizacji społecznych.