PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

  • Postawimy na drobne i średnie przedsiębiorstwa oraz współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami (ulgi podatkowe, poręczenia kredytowe, pomoc przy powstawaniu nowych firm, promowanie samozatrudnienia itp.)
  • Stworzymy dogodne warunki dorozwoju firm (głównie drobnych) na terenie gminy i powiatu,
  • Stworzymy pomoc informacyjną dla przedsiębiorców o możliwościach pozyskania środków na rozwój i tworzenie miejsc pracy,
  • Będziemy prowadzili stabilną politykę podatkową – w celu pozyskiwania „nowych inwestorów”.
  • Podejmiemy działania mające na celu opracowywanie planów zagospodarowania terenów przeznaczonych pod budownictwo przemysłowe i komercyjne w studium uwarunkowań zagospodarowania gminy,
  • Uzbroimy tereny przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego miasta na rozwój przedsiębiorczości,
  • Uruchomimy w większym zakresie roboty publiczne.