POWOŁANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołane zostały obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 20 do postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 27 wrześnie 2018r.
Lista osób powołanych do poszczególnych Obwodowych Komisji Wyborczych

admin