POMOC SPOŁECZNA

Solidarność z potrzebującymi pomocy jest prawnym i moralnym obowiązkiem samorządu. 

  • Będziemy kontynuować współfinansowanie domu dziennego pobytu dla osób starszych „Senior-Wigor”,
  • Zwiększymy finansowanie działań gminnych ośrodków pomocy społecznej w zakresie pomocy rodzinie, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym,
  • Będziemy kontynuować działania likwidujące bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnością,
  • W dalszym ciągu będziemy współfinansować program dla dzieci z rodzin ubogich i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym przy udziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej,