OPIEKA ZDROWOTNA

Każdy ma prawo do bezpłatnej, publicznej opieki zdrowotnej. Zadaniem samorządu jest ciągłe podnoszenie poziomu usług medycznych świadczonych mieszkańcom. 

  • Będziemy kontynuować współfinansowanie działalności Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w trybie i na zasadach określonych ustawą świadczeń opieki zdrowotnej.
  • Stworzymy lepsze warunki do funkcjonowania systemu podstawowej opieki zdrowotnej na bazie istniejącego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
  • Będziemy prowadzić stałą analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych gminy,
  • Podejmiemy działania promujące zdrowie i profilaktykę mającą na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu przy współpracy z organizacjami pozarządowymi,