O NAS – HISTORIA

Stowarzyszenie Niezależni Powiat Dąbrowski powstaje w 2002 roku. Jest ruchem samorządowym, który powstaje na terenie powiatu Dąbrowskiego w Małopolsce. Formacja ta zostaje zorganizowana na bazie Komitetu Wyborczego Niezależni powołanego w czasie przygotowywania reformy administracyjnej kraju w 1998r. W skład KW Niezależni wchodzą wszystkie gminy powiatu Dąbrowskiego tj. Dąbrowa Tarnowska, Szczucin, Radgoszcz, Olesno, Mędrzechów, Bolesław i Gręboszów. W gminach tworzone są grupy osób kandydujących do Rad Gmin z poszczególnych okręgów tych samorządów oraz wystawiani są kandydaci do pierwszej, po wprowadzonej reformie administracji samorządowej, Rady Powiatu Dąbrowskiego. Pierwsza kampania wyborcza skutkuje wprowadzeniem do samorządu powiatu dziewięciu radnych, co jest dużym sukcesem osób biorących udział w tej kampanii i pracujących nad kształtem Komitetu Wyborczego, biorąc pod uwagę 21 osobowy skład tej Rady i partie polityczne od dawna funkcjonujące w terenie. Z uwagi na niezrozumiały społecznie twór, który powstaje po wyborach w 1998r. tj. koalicja Akcji Wyborczej Solidarność, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej Przedstawiciele, KW Niezależni przechodzą do konstruktywnej opozycji i czynnie biorą udział w tworzeniu nowej rzeczywistości powiatu dąbrowskiego, zgłaszając wiele wniosków i interpelacji na kolejnych sesjach Rady Powiatu.

W 2002 roku po raz kolejny tworzony jest KW Niezależni w skład, którego wchodzą osoby z wszystkich obszarów życia społecznego powiatu dąbrowskiego, reprezentują oświatę, służbę zdrowia, rolnictwo, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, administrację państwową i samorządową młodzież, służby pomocy społecznej, emerytów i rencistów. Ustawowo w tej kadencji Rada Powiatu zostaje zmniejszona do 16 radnych a pośród tej grupy znajduje się 5 radnych z KW Niezależni Powiśle Dąbrowskie. W tej kadencji dochodzi do porozumienia pomiędzy KW Niezależni a KW Prawicą Powiśla Dąbrowskiego. Zgodnie z podpisaną umową koalicyjną, takie uzgodnienie prowadzi do harmonijnej pracy Rady Powiatu Dąbrowskiego przez cztery lata w ramach wszystkich sił występujących w Radzie. Przewodniczący Rady Powiatu, Starosta oraz jeden z członków Zarządu reprezentują KW Niezależni. Starostą zostaje wybrany Krzysztof Kaczmarski.

Doceniane są wszystkie ugrupowania, szanowany pogląd i myśl każdego radnego a wspólne dyskusje przynoszą owoce w postaci wielu zrealizowanych projektów i pozyskanych pieniędzy na potrzeby powiatu. Zostaje oddłużony szpital, zmodernizowane placówki oświatowe, powstają Warsztaty Terapii Zajęciowej, wyremontowano wiele odcinków dróg, podejmowana jest współpraca międzynarodowa powiatu.

Rok 2006 przynosi kolejne zmiany, do RP mandat otrzymuje 6 radnych z KW Niezależni. Zostaje podpisana umowa koalicyjna pomiędzy KW Niezależni oraz KW PIS. Po sześciu miesiącach zawarte porozumienie zostaje bez podania żadnych przyczyn zerwane przez PIS a tym samym radni z KW Niezależni przechodzą do opozycji. Kontestują politykę prowadzoną przez rządzącą koalicję, zarówno w zakresie personalnym, instytucjonalnym jak również finansowym powiatu, jednocześnie popierając pomysły dobre i przynoszące korzyści mieszkańcom powiatu.

Trzecia kadencja Rady Powiatu kończy się w listopadzie 2010 r, KW Niezależni Powiśle Dąbrowskie został zarejestrowany, trwają prace nad jego kształtem i rozmiarami. W wyniku perturbacji związanych z rejestracją listy wyborczej na terenie Dąbrowy Tarnowskiej dochodzi do zarejestrowania list jedynie w okręgu numer II i III. Do Rady powiatu mandat otrzymują dwie osoby po jednej z wymienionych okręgów.

W samorządach gminnych w Dąbrowie, Szczucinie oraz Mędrzechowie z KWW Niezależni znalazło się wielu radnych, którzy skutecznie rozwiązywali problemy swoich społeczności i przyczynili się do poprawy bytu mieszkańców w rożnych okręgach wyborczych.

Kolejny okres pracy i realizacji wyzwań przed radnymi KWW Niezależni to kampania wyborcza w 2014 roku. Jej wynik to trzy mandaty w Radzie Powiatu oraz sześć mandatów w Radzie miejskiej Dąbrowy Tarnowskiej. Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej zostaje Krzysztof Kaczmarski a układ koalicyjny w Radzie gminy zostaje zawarty z KWW Alternatywa Andrzeja Buśko i Komitetem PiS.

W 2018 roku już po raz szósty zostaje powołany Komitet Wyborczy Niezależni. Będzie się skupiał na organizowaniu wyborów do Rady Powiatu Dąbrowskiego oraz rad gminnych.

Tak jak w poprzednich już 20 latach będziemy zapraszać do współpracy osoby, którym leży na sercu dobro naszych małych ojczyzn.