ŁAD PRZESTRZENNY, ESTETYKA GMINY                                                I POLITYKA MIESZKANIOWA

  • Podejmiemy prac mające na celu opracowanie dla jak największej części gminy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego,
  • Opracujemy nową strategię zintegrowanego rozwoju przestrzennego miasta i gminy,
  • Uruchomimy i wdrożymy procesy odnowy zaniedbanych osiedli takich jak os. Kościuszki oraz obszarów wiejskich,
  • Podejmiemy działania w kierunku budowy mieszkań komunalnych z poręczeniem gminy dla rodzin, które nie mają wystarczającej zdolności kredytowej,
  • Przygotujemy nowe tereny inwestycyjne dla budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i jednorodzinnego,
  • Obok kosztownej mieszkaniowej oferty deweloperów będziemy wspierać tańsze budownictwo w ramach np. Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
  • Zapewnimy budowę infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych dla budownictwa,