KULTURA 

  • Wzmocnimy rolę kultury wśród priorytetów polityki gminnej m.in. poprzez podniesienie wydatków na kulturę (zwiększenie ilości imprez dla mieszkańców, wspieranie inicjatyw mieszkańców, itp.)
  • Wesprzemy finansowo wszystkie zespoły artystyczne funkcjonujące przy Dąbrowskim Domu Kultury a w szczególności Orkiestrę Dętą,
  • Wesprzemy odbudowę mediów lokalnych,
  • Wesprzemy Biblioteki, celem wyposażenia je w nowości wydawnicze,
  • Zwiększymy ilość i atrakcyjność imprez oferowanych przez Dąbrowski Domu Kultury,
  • Będziemy wspierali inicjatywy mieszkańców w dziedzinie kultury, szczególnie inicjatywy młodzieżowe lub angażujące młodzież – zapewnimy pomoc merytoryczną, organizacyjną oraz – w miarę możliwości – finansową.