Aktualności

Kwiecień 26, 2019

W dniu 25 kwietnia 2019 roku na sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej doszło do kuriozalnej sytuacji, jakiej chyba nigdy nie było w historii tej Rady. Sytuację tą można obejrzeć w relacji z sesji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umdabrowatarnowska,a,1592240,nagranie-i-czesci-viii-sesji-rady-miejskiej-w-dabrowie-tarnowskiej-kadencji-2018-2023-z-25-kwietnia-.html A powodem tej sytuacji był wniosek grupy radnych o odwołanie

Listopad 7, 2018

Dąbrowa Tarnowska, dnia 07 listopada 2018r O Ś W I A D C Z E N I E               Burmistrz elekt  oraz radni elekci Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej  wywodzący się z KWW Niezależni  Ziemi  Dąbrowskiej otrzymując łącznie największą ilość głosów wyborców – 7 288 głosów i mając na

Październik 26, 2018

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska! Przez ostatnią kadencję samorządową z woli Wyborców pełniłem funkcję Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. W nadchodzącej kadencji samorządowej 2018 – 2023, również zgodnie z Państwa wolą, będę kontynuować pracę i służbę na tym stanowisku. Przez ostatnie 4 lata miałem zaszczyt współpracować z Radą Miejską oraz Sołtysami, Radami Osiedli, Stowarzyszeniami,

Październik 5, 2018

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołane zostały obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 20 do postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z