Dalsza poprawa demokracji lokalnej poprzez wprowadzenie do budżetu gminy wydzielonego budżetu obywatelskiego oraz zwiększenie edukacji obywatelskiej zwłaszcza wśród młodzieży.

Od dawna jestem zwolennikiem wprowadzenia do budżetu gminy wydzielonego budżetu obywatelskiego, który jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem i gminą. W obecnej kadencji co najmniej trzykrotnie zwracałem radnym na potrzebę wprowadzenia budżetu obywatelskiego. Z przykrością stwierdzam, że moje propozycje nie uzyskały na tyle dużego zainteresowania żeby wprowadzić go w życie. Myślę, że  wynika to z braku wiedzy na temat funkcjonowania budżetu obywatelskiego, dlatego ważne jest wprowadzenie edukacji obywatelskiej już wśród młodzieży, która dostarczyłaby wymaganej wiedzy także na temat budżetu obywatelskiego.
Budżet obywatelski:
 • Pozwala zapoznać mieszkańców z zasadami tworzenia budżetu gminy oraz z jego składowymi,
 • Pozwala wraz z mieszkańcami podejmować trudne i kontrowersyjne decyzje (szczególnie dotyczące cięć budżetowych),
 • Pozwala uzyskać od mieszkańców szereg szczegółowych informacji dotyczących tego, jak dana gmina funkcjonuje,
 • Wspiera proces decentralizacji władzy,
 • Niweluje dystans pomiędzy rządzącymi a mieszkańcami,
 • Aktywizuje mieszkańców, którzy regularnie i aktywnie współdecydują o wybranych aspektach gminy,
 • Zwiększa przejrzystość procesu zarządzania środkami publicznymi,
 • Nadaje mieszkańcom rolę równorzędną z urzędnikami,
 • Kieruje środki do najbardziej potrzebujących obszarów terytorialnych i grup społecznych,
 • Skutecznie angażuje grupy społeczne, które dotąd nie uczestniczyły w debacie publicznej,
 • Wspiera prawdziwy zrównoważony rozwój gminy, pod względem ekonomicznym, społecznym, kulturalnym i środowiskowym,
 • Przyczynia się do poprawy jakości życia w gminie,
Jest tak wiele pozytywnych elementów budżetu obywatelskiego, że aż dziw, że do tej pory jest tak małe zainteresowanie ze strony radnych jak i mieszkańców, którzy korzystając w podjętej w mijającej kadencji rady miejskiej uchwały dotyczącej inicjatywy obywatelskiej powinni wymusić od nowych radnych wprowadzenie budżetu obywatelskiego.
Dlatego też podjąłem decyzję aby kandydować do Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej i nadal promować zalety budżety obywatelskiego a pełne zadowolenie osiągnę wtedy gdy budżet obywatelski zostanie wprowadzony w naszej gminie. Dlatego też zachęcam wszystkich zainteresowanych tym tematem do kontaktu ze mną celem stworzenia wspólnego frontu obywatelskiego – przy wykorzystaniu inicjatywy uchwałodawczej – ukierunkowanego na wprowadzenie budżetu obywatelskiego w naszej gminie.