Aktualności

Październik 5, 2018

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołane zostały obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 20 do postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z

Wrzesień 24, 2018

Powiatowa Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 17 września 2018 r. rozpatrzyła dokonane w dniu 15 września 2018 r. zgłoszenie listy kandydatów na radnych Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Powiatowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że listę kandydatów na radnych zgłoszono zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego i postanowiła zarejestrować w okręgu wyborczym Nr 3 listę kandydatów, oznaczoną

Wrzesień 24, 2018

Powiatowa Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 17 września 2018 r. rozpatrzyła dokonane w dniu 15 września 2018 r. zgłoszenie listy kandydatów na radnych Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Powiatowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że listę kandydatów na radnych zgłoszono zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego i postanowiła zarejestrować w okręgu wyborczym Nr 2 listę kandydatów, oznaczoną

Wrzesień 24, 2018

Powiatowa Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 17 września 2018 r. rozpatrzyła dokonane w dniu 15 września 2018 r. zgłoszenie listy kandydatów na radnych Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Powiatowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że listę kandydatów na radnych zgłoszono zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego i postanowiła zarejestrować w okręgu wyborczym Nr 1 listę kandydatów, oznaczoną

Wrzesień 24, 2018

Miejska Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 17 września 2018 r. rozpatrzyła dokonane w dniu 15 września 2018 r. zgłoszenie listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Miejska Komisja Wyborcza stwierdziła, że listę kandydatów na radnych zgłoszono zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego i postanowiła zarejestrować w okręgu wyborczym Nr 3 listę kandydatów, oznaczoną

Wrzesień 24, 2018

Miejska Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 17 września 2018 r. rozpatrzyła dokonane w dniu 15 września 2018 r. zgłoszenie listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Miejska Komisja Wyborcza stwierdziła, że listę kandydatów na radnych zgłoszono zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego i postanowiła zarejestrować w okręgu wyborczym Nr 2 listę kandydatów, oznaczoną

Wrzesień 24, 2018

Miejska Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 17 września 2018 r. rozpatrzyła dokonane w dniu 15 września 2018 r. zgłoszenie listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Miejska Komisja Wyborcza stwierdziła, że listę kandydatów na radnych zgłoszono zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego i postanowiła zarejestrować w okręgu wyborczym Nr 1 listę kandydatów, oznaczoną

Wrzesień 18, 2018

W dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych KWW Niezależni Ziemi Dąbrowskiej otrzymał od Miejskiej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Tarnowskiej protokoły rejestracyjne list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w okręgach Nr 1, 2 i 3. Lista kandydatów znajduje się już na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, a w niedługim czasie zostaną oni przedstawieni na

Wrzesień 18, 2018

W dniu wczorajszym w godzinach wieczornych KWW Niezależni Ziemi Dąbrowskiej otrzymał od Powiatowej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Tarnowskiej protokoły rejestracyjne list kandydatów na radnych Rady Powiatu w okręgach Nr 1, 2 i 3. W najbliższych dniach lista kandydatów pojawi się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej jak również na naszej stronie internetowej niezalezni.net gdzie zaprezentujemy