Aktualności

Czerwiec 22, 2019

W związku z pojawiającymi się plotkami mówiącymi o tym, że przedstawiciele gminy Dąbrowa Tarnowska chcą doprowadzić do „likwidacji wodociągów” niezbędne staje się przedstawienie pełnej informacji dotyczącej Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w D.T.. Aby w pełni zrozumieć zaistniałą sytuację oraz poznać fakty niezbędne jest zapoznanie się z całą poniższą informacją. Pamiętamy jak poprzedni przedstawiciele

Kwiecień 26, 2019

W dniu 25 kwietnia 2019 roku na sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej doszło do kuriozalnej sytuacji, jakiej chyba nigdy nie było w historii tej Rady. Sytuację tą można obejrzeć w relacji z sesji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umdabrowatarnowska,a,1592240,nagranie-i-czesci-viii-sesji-rady-miejskiej-w-dabrowie-tarnowskiej-kadencji-2018-2023-z-25-kwietnia-.html A powodem tej sytuacji był wniosek grupy radnych o odwołanie

Marzec 27, 2019

Fragment zapytania radnego Andrzeja Buśko z sesji z dnia 26 marca 2019 roku Na posiedzeniu Zarządu Związku Gmin w dniu 19 lutego 2019 roku podjęta została uchwała zmieniająca wcześniejszą uchwałę Zarządu Związku z poprzedniej kadencji ws. kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki z ograniczona odpowiedzialnością Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej. Zgodnie z tą

Listopad 7, 2018

Dąbrowa Tarnowska, dnia 07 listopada 2018r O Ś W I A D C Z E N I E               Burmistrz elekt  oraz radni elekci Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej  wywodzący się z KWW Niezależni  Ziemi  Dąbrowskiej otrzymując łącznie największą ilość głosów wyborców – 7 288 głosów i mając na

Październik 26, 2018

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska! Przez ostatnią kadencję samorządową z woli Wyborców pełniłem funkcję Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. W nadchodzącej kadencji samorządowej 2018 – 2023, również zgodnie z Państwa wolą, będę kontynuować pracę i służbę na tym stanowisku. Przez ostatnie 4 lata miałem zaszczyt współpracować z Radą Miejską oraz Sołtysami, Radami Osiedli, Stowarzyszeniami,