Szanowni Państwo!
Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy w tegorocznych wyborach samorządowych obdarzyli mnie swoim zaufaniem i oddali swój głos na moją osobę. Chciałbym zapewnić, że jako radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej zrobię wszystko, aby nie zawieść Państwa zaufania, a swoje obowiązki będę wykonywał sumiennie w poczuciu odpowiedzialności za wspólne dobro mieszkańców naszej Gminy.
Poniżej podaję dane kontaktowe do mnie, celem przekazywania ewentualnych problemów czy też spraw, którymi powinna zająć się Rada Miejska.
Gratuluję wszystkim, którzy te wybory wygrali.
                                                                                  Z poważaniem:      Andrzej Buśko

 

 

 

Andrzej Buśko

Wychowany jestem w duchu patriotyzmu oraz wartości uznających drugiego człowieka za największe dobro. Uważam, że wszystkie trudne sprawy i problemy można załatwić na drodze dialogu i wzajemnego porozumienia, dlatego zdecydowałem się kandydować do Rady Miejskiej z listy KWW Niezależni Ziemi Dąbrowskiej.
 • mam 57 lat,
 • mieszkam przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego,
 • od 36 lat mieszkam w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • jestem szczęśliwym małżonkiem, ojcem i dziadkiem,
 • w latach 1986-1997 pracowałem w spółdzielczości mieszkaniowej,
 • od 1997 roku do dnia dzisiejszego prowadzę działalność gospodarczą w zakresie projektowania budowlanego oraz zarządzania nieruchomości,
 • posiadam uprawnienia budowlane, licencję zarządcy nieruchomościami oraz audytora energetycznego,
 • jestem radnym obecnej kadencji Rady Miejskiej,
 • jestem bezpartyjny

 

W mijającej kadencji Rady Miejskiej udało się wspólnie z innymi radnymi:
 • Doprowadzić do poprawy demokracji lokalnej poprzez podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Pozwala to określonej grupie mieszkańców gminy składać do Rady Miejskiej projekty uchwał, którymi Rada będzie musiała się zająć. Dzięki temu określone grupy społeczne będą mogły wnioskować o załatwienie nurtujących ich problemów lub problemów danego obszaru gminy.
 • Poprawić jakość wody dzięki kompleksowej modernizacji i rozbudowie ujęcia wody.  Dzięki modernizacji ujęcia wody zwiększono także ilość wody z własnego ujęcia co pozwala dzisiaj na ograniczenie zakupu wody z Tarnowa, która jest droższa od tej pozyskiwanej z ujęcia w Żabnie. To pozwoliło nie podnosić ceny wody od 4 lat. 
 • Rozwiązać problem upadającego systemu zaopatrzenia w ciepło osiedli mieszkaniowych poprzez doprowadzenie do realizacji indywidualnych kotłowni gazowych, co przyczyniło się do zatrzymania wzrostu cen ciepła. Dotyczyło to w pierwszej kolejności osiedla Westerplatte a obecnie realizowane to jest na osiedlu Kościuszki. Upatruję w tym działaniu największy sukces ponieważ w poprzednich kadencjach nie było woli Rady Miejskiej aby ten problem rozwiązać. Dzisiaj mieszkańcy osiedla płacą za ciepło o co najmniej 40% mniej.
 • Utrzymać w okresie kadencji Rady wysokość podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych dla przedsiębiorców bez wzrostu. Na pewno w pośredni sposób przyczyniło się do rozwoju drobnych firm na terenie gmin.

 

W przyszłej kadencji, jeśli uznacie Państwo, że warto na mnie zagłosować chciałbym zająć się:
 • Dalszą poprawą demokracji lokalnej poprzez wprowadzenie do budżetu gminy wydzielonego budżetu obywatelskiego oraz zwiększenie edukacji obywatelskiej zwłaszcza wśród młodzieży. Wprowadzenie budżetu obywatelskiego w połączeniu z już funkcjonująca obywatelską inicjatywą uchwałodawczą pozwoli mieszkańcom mieć jeszcze większy wpływ na to, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu oraz na to, na co są wydawane pieniądze z budżetu gminy.
 • Dalszą poprawą, jakości wody poprzez wymianę azbestowych rurociągów sieci wodociągowej. Po modernizacji ujęcia wody jest to kolejne zadanie, które stoi przed przyszłą Rada Miejską. Jest to kosztowne zadanie, ale przy udziale środków zewnętrznych możliwe do sukcesywnej realizacji. Ponadto podobnie jak w obecnej kadencji dożył będę do zwiększania wydatków z budżetu gmina na rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwłaszcza do nowo powstających zabudowań.
 • Poprawą stanu gminnej oświaty poprzez opracowanie konkretnej polityki oświatowej na terenie gminy, służącej poprawie funkcjonowania szkół oraz opracowanie sieci szkół i przedszkoli dostosowanej do możliwości finansowych gminy w połączeniu z subwencja oświatową. Jest to kolejny bardzo trudny temat, który w obecnej kadencji z uwagi na pośpieszne wprowadzanie reformy oświaty (likwidacji gimnazjów) nie mógł być zaplanowany kompleksowo.
 • Usprawnieniem wywóz odpadów komunalnych oraz system opłat za wywóz nieczystości z nastawieniem na pomoc rodzinom najuboższym. Biorąc pod uwagę coraz większą ilość wywożonych nieczystości jak również zwiększające się opłaty środowiskowe przyszła Rada Miejska stanie przed koniecznością kolejnej regulacji opłat za wywóz nieczystości. Uważam, że aby minimalizować ewentualne opłaty niezbędne jest dzisiaj wprowadzenie do systemu opłat za wywóz śmieci wszystkich przedsiębiorstw i firm funkcjonujących na terenie gminy. Niezbędne będzie także podjęcie działań mobilizujących mieszkańców do skuteczniejszej segregacji śmieci, co znacząco może wpłynąć na zmniejszenie kosztów wywozu.